http://kongres-kami.sk/forum/wp-content/uploads/2018/03/cropped-SSKB.png

Fórum medicínskej diagnostiky 2020

Inovácia prostredníctvom medicínskej hodnoty a laboratórnej efektivity. 

Vážení zákazníci,
vážime si Váš záujem o účasť na odbornom podujatí FÓRUM MEDICÍNSKEJ DIAGNOSTIKY 2020, ktorého organizátorom je Slovenská spoločnosť klinickej biochémie a je podporené edukačným grantom firmy Roche Slovensko.

Odborné podujatie sa malo konať v dňoch 19. 3. – 20. 3. 2020 v hoteli Partizán, Tále, Slovensko. 

Z dôvodu možnej hrozby ovplyvnenia zdravia účastníkov podujatia koronavírusom (na začiatku označovaným ako nCoV-2019), ktorý má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje, má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019) a na základe odporúčaní Virologického ústavu BMC SAV a ÚVZ SR - nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné, a obmedziť cestovanie na vedecké konferencie a organizovanie konferencií do času, kým sa neujasní epidemiologická situácia, sa organizátori rozhodli preložiť podujatie na iný termín.

O čase a mieste podujatia Vás budeme včas informovať.

Veríme, že táto skutočnosť neovplyvní Váš záujem o odborné podujatie FÓRUM MEDICÍNSKEJ DIAGNOSTIKY 2020.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše porozumenie. 

Informácie

 

Hodnotenie ARS CME:
Fórum je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

 

Nepeňažné plnenie:
Organizátor bude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie). Ak si účastník hradí poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

 

Organizačný sekretariát podujatia:
Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Lucia Kozáková
tel.: +421 948 270 880
e-mail: sekretariat@agenturakami.sk

1326-partizan.jpg

Registračný formulár


Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.