Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice

Vás pozývajú na odbornú konferenciu

Pedopsychiatria nie je len posledných 40 strán
KAZUISTIKY

Podujatie je certifikované pridelením 13 kreditov ARS CME.

Odborný garant konferencie: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Termín konania : 10. – 11. február 2017

REGISTRÁCIA

E-mailom: kami@agenturakami.sk
Poštou: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves


Registračný poplatok:
                                   do 31. 1. 2017   |   od 1. 2. a na mieste
Člen sekcie      25 €   |   40 €
Nečlen sekcie 30 €   |   45 €
Aktívny účastník bezplatne bezplatne

Cena zahŕňa: konferenčný balíček, organizačné zabezpečenie konferencie

Možné doplatky stravy (večera, obed):
Cena obeda: 9 EUR
Cena večere: 13 EUR


Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308

Miesto konania: Hotel Slamený dom****, Malá Ida

Súradnice GPS: 48.677040, 21.170898

Organizačný sekretariát konferencie

Agentúra KAMI s.r.o.
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 706 272,
IČ pre DPH: SK 20 222 85782

Tel. : 00421 / 905 / 886 084,
00421 / 53 / 44 12 372

email: kami@agenturakami.sk
www.agenturakami.sk