Informácie

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Prezident konferencie
PhDr. Zita MICHLEROVÁ – predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Čestné predsedníctvo
PhDr. Zita Michlerová, predsedníčka SPS
Doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., podpredseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti 
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. predseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Programový výbor konferencie
PhDr. Nadežda Feketeová
MUDr. Daniel Ralaus
Mgr. Norbert Uhnák

Organizačný výbor konferencie
PhDr. Zita Michlerová
MUDr. Pavel Černák PhD.
Mgr. Iveta Benko
Mgr. Viera Cviková PhD.
MUDr. Igor Kundrát
Mgr. Pavol Zámečník

Redakčná rada Zborníku príspevkov
Mgr. Viera Cviková PhD.
MUDr. Igor Kundrát
PhDr. Iveta Šefarová PhD.
Mgr. Klaudia Trojanová

MIESTO KONANIA KONFERENCIE
Sekcia A – Kino FONTÁNA , Piešťany 

WORKSHOPY budú prebiehať v priestoroch v blízkosti KINA Fontána.
Pokiaľ by sa  konferencia organizovala online, podmienky budeme aktualizovať.

Otvorenie konferencie: 21. 10. 2021 (štvrtok) v Kine Fontána, Piešťany