Úvod

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
v spolupráci so SLK

Vás pozývajú na 

XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÚ
PSYCHOTERAPEUTICKÚ
KONFERENCIU

Hlavná téma konferencie:
Frustrácia ako výzva
 

21. – 23. OKTÓBER 2021 
Kino Fontána, PIEŠŤANY

PARTNERI PODUJATIA

ĎAKUJEME ZA PODPORU PODUJATIA