Informácie

Nad podujatím prevzali záštitu:

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

Mgr. art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta Martin

Organizátori:

Rádiologická klinika JLF UK a UNM
Slovenská rádiologická spoločnosť, organizačná zložka SLS

pri príležitosti 50. výročia založenia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM

Témy konferencie:

— ischemické CMP
— hemoragické CMP
— nádory
— varia