Postery

Prihlásenie aktívnej účasti formou POSTERU: do 31. 10. 2017

Postery budú na konferencii prezentované formou E-posterov v elektronických kioskoch.  Vzory e-posterov na stiahnutie 


1. Spomienky na 50 rokov Rádiologickej kliniky JLF UK v Martine
Poláček H., Kašuba J., Zeleňák K., Števík M., Benko M., Kováčik A., Višňovcová N., Zibolenová G. – Martin, Slovensko

2. CT perfúzia ako podporný nástroj diagnostického riešenia akútnych stavov sprevádzajúcich alebo imitujúcich NCMP – kazuistiky
Juskanič D. – Nitra, Slovensko

3. Endovaskulárna liečba rekurentnej trombózy bazilárnej artérie
Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Rusina M., Klepanec A. – Trnava, Slovensko

4. Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku – kazuistiky pacientov s NCMP
Haring J.,  Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M. – Trnava, Slovensko

5. Acute stroke endovascular treatement – ICA to ECA cloth translocation – case report
Vorčák M., Sýkora J., Zeleňák K., Dluhá J. – Martin, Slovensko

6. Trombóza žilových splavov a hlbokých žíl mozgu – kazuistika
Krkoška A., Zeleňák K., Števík M., Zeleňáková J., Sýkora J., Vorčák M. – Martin, Slovensko

7. Prvé kroky k radio-genomickej korelácii u pacientov s gliovými tumormi na Slovensku
Juskanič D., Hollý S. – Nitra, Slovensko

8. Gliosarkóm = vzácny variant glioblastómu – kazuistika
Macurová B., Zeleňák K., Števík M., Kolarovszki B., Bittšanský M. – Martin, Slovensko

9. Tumory hypofýzy – kazuistiky
Vetešková Š., Mikulcová L., Zeleňák K., Števík M., Sivák Š., Kašovič P., Moravčíková E. – Martin, Slovensko

10. Atypické subarachnoidálne krvácanie pri trombóze kortikálnej vény
Sýkora J., Zeleňák K., Vorčák M. – Martin, Slovensko

11. Tumory hypofýzy – kazuistiky
Vetešková Š., Mikulcová L., Zeleňák K., Števík M., Sivák Š., Kašovič P., Moravčíková E. – Martin, Ľubochňa, Slovensko

12. Rádiologická diagnostika sklerózy multiplex
Vajdová V., Zeleňák K., Števík M., Tretina M., Košík M., Tarčák M. – Martin, Slovensko

13. Tuberkulóza centrálneho nervového systému
Bobulová A., Zeleňák K., Števík M. – Martin, Slovensko