Program konferencie

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.  

Streda 15. 11. 2017 

07:00 – 13:00 Registrácia účastníkov 
07:40 – 07:45 Otvorenie konferencie 

07:45 – 9:15 Odborný program I.
Predsedníctvo: Šteňo A., Klepanec A., Vorčák M.

07:45 – 08:05 Zobrazovanie mozgu u pacientov s akútnou ischemickou CMP 
Vorčák M., Sýkora J., Krkoška A., Števík M., Zeleňák K. – Martin, Slovensko

08:05 – 08:25 Zobrazovanie ciev u pacientov pred endovaskulárnou liečbou akútnej ischemickej CMP
Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G. – Trnava, Slovensko

08:25 – 08:45 Safe Contrast Use in Sensitive and at Risk Populations
Somosi G. – Budapešť, Maďarsko 

08:45 – 09:15 Novinky v liečbe cerebrovaskulárnych ochorení na Neurochirurgickej klinike LFUK a UN Bratislava
Šteňo A., Liška M., Bízik I., Šteňo J. – Bratislava, Slovensko

09:15 – 09:35 Prestávka – COFFEE BREAK

9:35 – 11:45 Odborný program II.
Predsedníctvo: Brozman M., Sýkora J.

09:35 – 09:55 Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu (v KCC FN Trnava)
Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ, Cabúková M. – Trnava, Slovensko 

09:55 – 10:15 Aké sú výsledky endovaskulárnej liečby mozgových infarktov v reálnej klinickej praxi? Analýza súboru pacientov FN Nitra a Kardiocentrum Nitra počas rokov 2015 – 2017
Brozman M., Blaško P., Viszlayová D., Petrovičová A., Mušáková H., Kurray P., Vytiska M., Juskanič D., Patrovič L. – Nitra, Slovensko 

10:15 – 10:35 Endovaskulárna liečba ischemickej CMP – naše skúsenosti
Zeleňák K., Sýkora J., Vorčák M., Krkoška A., Zeleňáková J., Nosáľ V., Michalik J., Števík M., Kurča E. – Martin, Slovensko

10:35 – 10:55 Odborné usmernenie pre liečbu cievnych mozgových príhod
Gdovinová Z., Leško N. – Košice, Slovensko

10:55 – 11:15 Optimalizácia starostlivosti o pacienta s CMP v hyperakútnej fáze vo svetle nového odborného usmernenia MZ SR
Nosáľ V., Kurča E., Michalik J., Zeleňák K. – Martin, Slovensko

11:15 – 11:45 Intervenční léčba akutních ischemických iktů v České republice
Adla T. – Praha, Česká republika

11:45 – 12:45 Prestávka – OBED 

12:45 – 14:45 Odborný program III.
Predsedníctvo: Peregrin J., Kurča E.

12:45 – 13:15 Quo vadis karotické stentování?
Peregrin J. – Praha, Česká republika

13:15 – 13:45 Ischemic Stroke – overview of the current status and how we do it in Karolinska
Brouwer P. – Štokholm, Švédsko.

13:45 – 14:15 Cardioembolic stroke – causes, diagnostic, prevention – an overview – Kardioembolická náhla cievna mozgová príhoda – príčiny, diagnostika, prevencia – prehľad 
Ebert H–H. – Riesa, Nemecko 

14:15 – 14:45 Open questions in thrombectomy and in intracranial stenting
Fiehler J. – Hamburg, Nemecko

14:45 – 15:10 Prestávka – COFFEE BREAK

15:10 – 17:35 Odborný program IV.
Predsedníctvo: Sameš M., Zeleňák K.

15:10 – 15:30 Manažment aneuryziem arteria cerebri media na Neurochirurgickej klinike LFUK a UN Bratislava
Liška M., Bízik I., Kozák J., Lišková V., Vulev I., Šteňo J., Šteňo A. – Bratislava, Slovensko

15:30 – 15:55 Potreba bypassu pri chirurgickej liečbe intrakraniálnej aneuryzmy
Sameš M. – Ústí nad Labem, Česká republika

15:55 – 16:25 Endovascular treatment of giant intracranial aneurysms
Koçer N. – Istanbul, Turecko 

16:25 – 16:50 Hemorrhagic Stroke – The use of flow diverters
Brouwer P. – Štokholm, Švédsko

16:50 – 17:10 Treatment of ophtalmic aneurysms with flow diverters  
Petrov A., Ivanov A., Radzhabov S., Rozhchenko L., Goroshenko S., Khristoforova M., Ivanov A., Sinitsyn P., Bobinov V. – Saint Petersburg, Russia

17:10 – 17:35 Súčasné techniky endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem
Zeleňák K. – Martin, Slovensko

19:30 Slávnostné stretnutie
Pri príležitosti 50. výročia založenia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM
Miesto stretnutia: Slovenské komorné divadlo, Martin 

História rádiológie na Slovensku
Bilický J., Poláček H. – Bratislava / Martin, Slovensko

prof. Lányi a 50. rokov Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM
Danko J. – Martin, Slovensko

Expozícia historickej rtg techniky
Šalát D.

20.30 Večera formou rautu 

22.30 Presun do hotela TURIEC 


Štvrtok 16. 11. 2017 

08:00 – 10:00 Registrácia účastníkov

 

08:00 – 10:30 Odborný program V.

 

Predsedníctvo: Šteňo J., Belan V., Števík M.

08:00 – 08:20 Multiparametrické MR v sledovaní a liečbe mozgových tumorov
Spurný M., Miština Ľ., Galanda M, Šulaj J. – Banská Bystrica, Slovensko

08:20 – 08:40 Rádiogenomika a neurorádiológia
Belan V., Jezberová M., Fabian M., Pružincová Ľ., Rychlý B. – Bratislava, Slovensko

08:40 – 09:00 MR spektroskopická diferenciácia tumorov mozgu 
Števík M., Zeleňák K., Bittšanský M., Kolarovszki B., Michalik J., Ďuroška M., Slávik P., Vorčák M. – Martin, Slovensko

09:00 – 09:20 Naše skúsenosti s využitím neurostimulačných metód pri operáciách tumorov vo funkčne významných oblastiach CNS
Galanda T., Kluzová M., Bullová J., Galanda M. – Banská Bystrica, Slovensko

09:20 – 09:50 Cievne zásobenie mozgových štruktúr a operácie mozgových nádorov
Šteňo J., Bízik I., Šurkala J., Matejčík V, Šteňo A. – Bratislava, Slovensko

09:50 – 10:10 Manažment pacientov s mozgovými nádormi na našom pracovisku
Richterová R., Kolarovszki B., De Riggo J., Zeleňák K., Sýkora J., Vorčák M., Števík M. – Martin, Slovensko

10:10 – 10:30 Predoperačné embolizácie nádorov
Zeleňák K., Sýkora J., Vorčák M., Kolarovszki B., De Riggo J., Szepe P., Števík M. – Martin, Slovensko

10:30 – 10:50 Prestávka – COFFEE BREAK

10:50 – 14:00 Odborný program VI.
Predsedníctvo: Heřman M., Galanda M., Poláček H.

10:50 – 11:15 Zobrazenie hemoragických CMP – AVM a DAVF
Heřman M. – Olomouc, Česká republika

11:15 – 11:40 Neurochirurgická liečba AVM mozgu – jej indikácie a limity
Galanda M., Šulaj J., Okapec S. – Banská Bystrica, Slovensko

11:40 – 12:10 AVM/dAVF …when to use what kind of embolic agent
Brouwer P. – Štokholm, Švédsko

12:10 – 12:40 AVM – endovascular treatment
Chapot R. – Essen, Nemecko

12:40 – 13:10 Combined transarterial and transvenous (CAVA) embolization of deep brain arterio-venous malformations
Hudak S. – Budapešť, Maďarsko

13:10 – 14:00 Diskusia k posterom 

14:00 Ukončenie konferencie, obed


⇓ BULLETIN NA STIAHNUTIE ⇓