Registrácia

REGISTRAČNÝ POPLATOK   od 16. 9. 2017 a na mieste
Účastník konferencie   70 + 15 €

1. autor neplatí registračný poplatok.

V cene registrácie je zahrnuté: konferenčný balíček + poplatok za stravovanie.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK2952000000000009470420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: bude Vám priradený po zaregistrovaní sa
Konštantný symbol: 0308

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

 

REGISTRÁCIA ON-LINE UKONČENÁ!
MOŽNÁ NA MIESTE KONANIA KONFERENCIE.

 

Pre viac informácií píšte na kami@agenturakami.sk