História rádiologickej kliniky

Rádiologická klinika JLF UK a UNM v Martine vznikla v rámci rádiologického oddelenia martinskej nemocnice. Jeho vedúcim sa v roku 1946 stal MUDr. Arnošt Lányi, ktorý už ako docent od roku 1957 viedol v Martine katedru röntgenológie (bola súčasťou Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne).

Oddelenie a katedra sa v roku 1967 stali klinikou röntgenológie a rádiológie na čele s prof. MUDr. A. Lányim, DrSc., ako vedúcim. Prof. MUDr. A. Lányi, DrSc. počas svojej praxe do roku 1986 vyškolil svojho nástupcu doc. MUDr. Vilibalda Darmu, CSc. a mnohých ďalších odborníkov, napr. MUDr. A. Makovického, MUDr. O. Potančoka, MUDr. L. Trubenovú, MUDr. V. Zycha, prof. MUDr. J. Orta, MUDr. A. Vartovníka, MUDr. I. Romoka, MUDr. V. Matušoviča, MUDr. A. Kováčika, MUDr. J. Kašubu, MUDr. D. Pokorného, MUDr. M. Benku atď.
Vedúcim kliniky od roku 1986 do roku 1989 bol doc. MUDr. Vilibald Darmo, CSc., od roku 1992 do roku 1995 MUDr. Jozef Kašuba, CSc., od roku 1996 do roku 2015 MUDr. Hubert Poláček, CSc. a od roku 2015 je prednostom kliniky doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE.
Vo funkciách zástupcov prednostov pracovali: MUDr. Gustáv Matušovič (1968 – 1990), MUDr. Damián Pokorný (1990 – 1993), MUDr. Milan Benko (1993 – 2005), MUDr. Viera Cisáriková (2002 – 2005), MUDr. Mária Hladká (2005 – 2014), MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. (2005 – 2015), MUDr. Martin Števík, PhD. (2015 – doteraz).

Prof. MUDr. Arnošt Lányi, DrSc.

Doc. MUDr. Vilibald Darmo, CSc.

MUDr. Jozef Kašuba, CSc.

MUDr. Hubert Poláček, CSc.

Klinika zaisťuje teoretickú a praktickú výučbu rádiológie pre študentov JLF UK a v minulosti i pre žiakov Strednej zdravotníckej školy M. R. Štefánika v Martine. Má školiace miesta v rámci postgraduálnej prípravy rádiológov na Slovensku.
Vo funkcii učiteľov, odborných asistentov, postupne pôsobili: doc. MUDr. Vilibald Darmo, CSc., MUDr. Irena Ryšavá, MUDr. Irena Trubenová, MUDr. Peter Morvay, MUDr. Stella Galandová, MUDr. Milan Benko, MUDr. Jozef Kašuba, CSc., MUDr. Hubert Poláček, CSc., MUDr. Nina Košová, MUDr. Marek Šebo, MUDr. Martin Števík, PhD.
Externe pomáhali aj ostatní zdravotnícki pracovníci kliniky: MUDr. Damián Pokorný, MUDr. Andrej Kováčik, MUDr. Peter Frlička, MUDr. Jitka Kováčiková, MUDr. Gustáv Matušovič, z rádioterapeutického oddelenia MUDr. Eva Hajtmanová. Niektoré témy odprednášal doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc., mim. Prof. zo SPAM v Bratislave. Z banskobystrických odborníkov prednášali: MUDr. Ľubomír Miština, CSc., MUDr. Ivan Dobrocký, PhD., MUDr. Slavomír Kemka a MUDr. Emil Tvrdík, PhD.
V súčasnosti sa na výučbe podieľajú všetci lekári kliniky: MUDr. Bobulová Anna, MUDr. Drgová Mária, MUDr. Korbeľová Mária, MUDr. Košík Michal, MUDr. Krkoška Adam, MUDr. Kubašková Marianna, MUDr. Macurová Barbora, MUDr. Mikulcová Lenka, MUDr. Síkeli Ján, MUDr. Sýkora Ján, MUDr. Trabalková Zuzana, MUDr. Tretina Milan, MUDr. Vajdová Veronika, MUDr. Vetešková Štefánia, MUDr. Vorčák Martin.